Zapisz się na studia

O CloudA

Trochę faktów o Cloud Academy:


CloudA to rewolucyjna, w pełni interaktywna platforma edukacyjna na miarę XXI wieku, przeznaczona dla nowoczesnych uczelni. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, zaimplementowanym na platformie stworzonej przez Zespół Programowania Systemowego Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, Student ma możliwość realizowania kursów z każdego miejsca na świecie z dostępem do Internetu. CloudA wspiera kompleksową obsługę procesu dydaktycznego ze strony uczelni (dostępnymi funkcjonalnościami są np. Wirtualny Dziekanat, Sekretariat, Księgowość, Dział Kadr i Biblioteka) oraz zapewnia Studentowi pełny wgląd do wszystkich potrzebnych informacji.

Jedną z najważniejszych funkcjonalności CloudA jest multistrumieniowa transmisja zajęć, umożliwiająca realizację nie tylko wykładów, ale również ćwiczeń oraz zajęć warsztatowych, np. projektów tworzonych w grupach lub indywidualnie z wykładowcą. Osoba prowadząca zajęcia w trakcie ich trwania ma możliwość komunikowania się na bieżąco ze słuchaczami zarówno w formie głosowej, jak i czatu.

Zajęcia na platformie CloudA są prowadzone w specjalnej sali wyposażonej w kamery i mikrofony. Multistrumieniowy obraz i dźwięk są transmitowane poprzez Internet, dzięki czemu słuchacze mają możliwość uczestniczenia w wykładzie będąc w dowolnym, wybranym przez siebie miejscu – np. w domu czy kawiarni.

Platforma CloudA umożliwia Studentowi na pełną swobodę w natychmiastowym dostępie do bieżących informacji, pozwala zaoszczędzić cenny czas i w sposób elastyczny podejść do procesu kształcenia.

System CloudA

CloudA - jak to działa?


Dzięki CloudA Student przy pomocy zwykłej przeglądarki internetowej, po zalogowaniu się do systemu, otrzymuje zdalną możliwość:

 • sprawdzania planu studiów,
 • sprawdzania harmonogramu zajęć,
 • dostępu online do materiałów edukacyjnych w różnych formatach (tekstowych i multimedialnych),
 • dostępu online i offline do multistrumieniowych materiałów video z wybranych kursów,
 • sprawdzania swoich ocen - punktów ze sprawdzianów i zadań, podsumowania obecności (wirtualny dziennik) i wyników egzaminów (wirtualny indeks),
 • przesyłania zadań i prac zaliczeniowych oraz przeglądania ocen z przesłanych elementów,
 • dostępu do forum kursu umożliwiającego pracę grupową,
 • rozwiązywania internetowych testów oraz wypełniania ankiet,
 • składania online podań i wniosków do różnych działów Uczelni,
 • dostępu do internetowego modułu płatności,
 • dostępu do internetowego modułu stypendiów,
 • zapisu do grupy seminaryjnej oraz przesyłania kolejnych wersji pracy dyplomowej,
 • przeglądania aktualności, ogłoszeń wewnętrznej telewizji internetowej, paska news prezentującego najważniejsze wydarzenia z życia Uczelni,
 • dostępu do informacji: o władzach uczelni, adresach e-mail i numerach telefonów do działów administracyjnych, pełnych danych o wykładowcach (dane kontaktowe, sylwetka, obszary zainteresowań, publikacje) oraz możliwość rozmowy z wykładowcami zalogowanymi do systemu,
 • wglądu we wszystkie kanały Social Media uczelni, możliwość komunikowania się w dowolnej chwili za pomocą czatu z wykładowcami oraz kolegami z grupy,
 • dostępu do regulaminów i zarządzeń,
 • dostępu do biblioteki,
Multitransmisja

Nowa jakość w świecie edukacji

Przy pomocy systemu wielostrumieniowej transmisji internetowej zajęć Student, w dogodnym dla siebie miejscu z dostępem do Internetu, może wirtualnie uczestniczyć we wszystkich wykładach i części ćwiczeń realizowanych w ramach planu studiów w modelu CloudA.


Przy pomocy zwykłej przeglądarki internetowej, po zalogowaniu do systemu CloudA, Student ma jednoczesny (kilka okien w jednej karcie przeglądarki) dostęp do:

 • Transmisji obrazu z sali wykładowej lub kamery skierowanej na wykładowcę,
 • Prezentacji (zmieniające się online slajdy) widocznej w osobnym oknie wraz z zaznaczanymi online przez wykładowcę elementami,
 • Czatu tekstowego do prowadzenia konwersacji z innymi uczestnikami zajęć jak i wykładowcą,
 • Modułu kontaktu głosowego z innymi uczestnikami zajęć (opcja wirtualnego zgłaszania się do odpowiedzi),
 • Widoku pulpitu komputera wykładowcy.
Interaktywne studia

Zapraszamy na interaktywne studia prowadzone w systemie CloudA:

Przykładowe wykłady
Kontakt

Rekrutacja CloudA

Cloud Academy
ul. Zielona 27
33-300 Nowy Sącz

Email:rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

Tel. 18 44 99 102

Sekcja informatyczna

Zespół Programowania Systemowego
ul. Zielona 27
33-300 Nowy Sącz

Email:clouda@wsb-nlu.edu.pl

Tel. 601 581 730