Zapisz się na studia

O CloudA

Trochę faktów o Cloud Academy:


Cloud Academy to nowoczesny, zintegrowany system informatyczny stworzony przez Centrum Badań i Programowania Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Służy kompleksowemu zarządzaniu uczelnią w każdym aspekcie jej funkcjonowania. Zawiera wszystko, czego potrzebuje nowoczesna uczelnia z dużym potencjałem rozwoju.

Jednym z jego głównych zadań jest poprawa jakości dydaktyki m.in. poprzez zapewnienie studentom kompleksowej obsługi procesu kształcenia oraz stworzenie możliwości w pełni interaktywnego kształcenia na odległość dzięki innowacyjnemu modułowi multitransmisji zajęć.

Korzyści dla studenta


CloudA to przede wszystkim brak konieczności odwiedzania dziekanatu, dzięki:

 • Kompleksowej obsłudze toku studiów: plany, harmonogramy, sylabusy, wirtualny dziennik oraz indeks, materiały dydaktyczne, zadania, testy, ewaluacja, kontakt z wykładowcami, obsługa płatności, stypendiów, generowanie i składanie podań i wniosków, obsługa prac dyplomowych itd.;
 • Bieżącemu dostępowi do wszelkich informacji dotyczących toku studiów danej osoby;
 • Aplikacji mobilnej CloudA ona bieżąco powiadamiającej studenta o nowej ocenie, zmianie terminu zajęć, rozpatrzeniu podania itp.;
 • Możliwości elektronicznego składania podań i wniosków, które znacznie skraca czas wydania decyzji.

CloudA umożliwia również:

 • Uczestnictwo w w interaktywnych zajęciach poprzez dowolne urządzenie mobilne dzięki modułowi multitransmisji zajęć;
 • Możliwość odtwarzania offline w dowolnej chwili transmisji dowolnych zajęć objętych tokiem studiów danego studenta;

I to wszystko za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego!
Multitransmisja

Moduł multitransmisji to największa innowacja systemu, dająca studentowi dotychczas nieosiągalną na polskim rynku edukacyjnym możliwość uczestnictwa w interaktywnych, pełnowartościowych zajęciach z dowolnego miejscana świecie.


Ma on szerokie zastosowanie w realizacji kształcenia na studiach niestacjonarnych w WSB-NLU:

 • Studentom tradycyjnych studiów niestacjonarnych umożliwia uczestnictwo online we wszystkich wykładach objętych jego kierunkiem studiów (za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego) oraz ich późniejsze, ponowne odtwarzanie w dowolnym czasie.
 • Studentom studiów niestacjonarnych prowadzonych w modelu CloudA umożliwia uczestnictwo online we wszystkich zajęciach (wykładach oraz ćwiczeniach) objętych jego kierunkiem studiów oraz ich późniejsze, ponowne odtwarzanie w dowolnym czasie.

Do korzystania z multitransmisji wystarczy dowolne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

Multitransmisja zajęć to współistnienie trzech elementów:

 • Przekazu obrazu i dźwięku z sali zajęciowej;
 • Widoku pulpitu komputera prowadzącego, dzięki czemu wykładowca może wykorzystywać w trakcie zajęć zarówno prezentację widoczną wraz z przekazem wideo w jednym oknie jak i dodatkowe materiały (np. drugą prezentację, wykresy lub schematy), widoczne w drugim oknie (rozwiązanie szczególnie przydatne podczas ćwiczeń);
 • Modułu komunikacji głosowej oraz chatu, dzięki którym w trakcie zajęć każdy student może na bieżąco zadawać prowadzącemu pytania oraz komunikować się z innymi uczestnikami (rozwiązanie idealne do realizacji zajęć w grupach);

Dodatkowym atutem jest możliwość odtworzenia w dogodnej chwili dowolnego wykładu w wersji offline (transmisje z wszystkich przeprowadzonych wykładów są na bieżąco archiwizowane w systemie).

Moduł multitransmisji zajęć jest wykorzystywany w procesie dydaktycznym zarówno przez WSB-NLU jak i uczelnie partnerskie od przeszło dwóch lat i zarówno w opinii studentów jak i wykładowców stanowi zupełnie nową jakość w edukacji na odległość.

Przykładowe wykłady
Studia w modelu CloudA

Studia w modelu CloudA są dedykowane dla osób, które są zainteresowane studiowaniem ale z różnych przyczyn nie są w stanie dojeżdżać na zajęcia tradycyjne odbywające się na uczelni, czy to w formie stacjonarnej czy niestacjonarnej. Dotyczy to w szczególności:

 • Osób przebywających za granicą
 • Młodych rodziców pełniących obowiązki rodzicielskie
 • Osób niepełnosprawnych

W modelu CloudA wszystkie zajęcia (wykłady, ćwiczenia itd.) odbywają się za pośrednictwem modułu multitransmisji. Zajęcia odbywają się analogicznie do studiów niestacjonarnych tj. jeden weekend (sobota i niedziela) raz na dwa tygodnie.

Student uczestniczy w zajęciach online za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, po zakończeniu danych zajęć ma możliwość ich ponownego odtwarzania dowolną ilość razy w dogodnym dla siebie momencie (wszystkie zajęcia są na bieżąco zarchiwizowane w systemie).

Uczestnicy studiów prowadzonych w systemie CloudA otrzymują ten sam dyplom co studenci tradycyjnych studiów niestacjonarnych.

W modelu CloudA możesz studiować na następujących kierunkach:

Kontakt

Rekrutacja

Biuro Rekrutacji
ul. Zielona 27
33-300 Nowy Sącz

Email:rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

Tel. 18 44 99 102

Sekcja informatyczna

Centrum Pomocy Technicznej CloudA
ul. Zielona 27
33-300 Nowy Sącz

Email:clouda@wsb-nlu.edu.pl

Tel. 601 581 730